Bůh

Bůh je vše, co překračuje náš reálný svět i chápání    a je zpravidla poslední instancí, na kterou se obracíme v těžkých chvílích, ať už jej chápeme, či nazýváme jakkoli. Je nepochopitelný a neuchopitelný stejně tak, jako i samotná lidská duše, jenž je s Bohem úzce spjata.