O nás

O nás

Křesťanský spolek AREIOS

Název našeho křesťanského spolku pochází ze jména alexandrijského kněze Areia (cca 230-336), jehož učením je, že Ježíš Kristus je stvořená bytost, spolu s Duchem svatým podřízená Bohu Otci.

Křesťanský spolek AREIOS navazuje na základy učení, jehož zdrojem poznání jsou čtyři kanonická evangelia (podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana), která byla přijata do kánonu Nového zákona, ale i gnostická evangelia, která se při sestavování kánonu ve 2-4. století z různých důvodů jeho tvůrcům nehodila. V neposlední řadě vychází ze zachovalých písemnosti historika Josepha Flavia (cca 37-100 n.l.), či Eusebia z Kasareie.

Našim krédem je

Věříme v jediného Boha. 
Ctíme Ježíše Krista, který se narodil z ženy a zemřel na kříži, jako nositele křesťanských hodnot. Svým učením a svou mučednickou smrtí, ukázal cestu k Pánu prostřednictvím křesťanského způsobu mravního myšlení, života, pokoře a pomoci bližnímu a jenž se stal symbolem lásky, odpuštění a Božího spodobení. 
Uctíváme Marii jako symbol mateřství, mateřské lásky a utrpení.  

Křesťanský spolek AREIOS působí pod občanským sdružením Continual progress o.s., se kterým úzce spolupracuje na projektech pomoci hudebně, či výtvarně nadaným, tělesně postiženým lidem v nouzi.

Pokud cítíte energii, pro kterou hledáte vysvětlení, pomůžeme Vám v ní naleznout svého Boha, který si takto k Vám hledá cestu.

Zájemci o členství ve spolku prosím pište na adresu registrace@areios.cz, budeme rádi za každého nového člena.

Vaše náměty, články a příspěvky zasílejte na info@areios.cz